Recepta online- kompendium wiedzy

recepta online

Elektroniczna wersja recepty, popularnie zwana e-receptą, jest tak  naprawdę nazwa skomplikowanego systemu informatycznego, który umożliwia przekazanie informacji o leku i jego ilości przepisanej danemu pacjentowi od lekarza do farmaceuty. Celem jej wprowadzenia jest ułatwienie wystawiania i realizacji zleceń na zakup leku przez pacjenta. Jednocześnie stanowi narzędzie przeciwdziałania fałszerstwu recept, które było dużo łatwiejsze w epoce recept tradycyjnych, stanowi narzędzie kontroli nad refundacja i prawidłowością działań medycznych. Za prawidłowe funkcjonowanie serwisu obsługującego e-recepty odpowiedzialne jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

OBOWIĄZYWANIE E-RECEPTY

Recepty tradycyjne zostały całkowicie wycofane z obiegu i zastąpione systemem e-recept z dniem 8 stycznia 2020 roku. Proces zapoczątkowany został jednak już w 2011 roku, kiedy to w Lesznie i na terytorium powiatu leszczyńskiego wprowadzono pilotażowy program e-Recepty w ramach „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych”. Następnym krokiem w przeniesieniu  wystawiania recept w świecie wirtualnym było wprowadzenie programu pilotażowego na terenie całej Polski. W obiegu funkcjonowały wówczas zarówno recepty tradycyjne, jak i recepty online. E-recepta online wydawana jest przez wszystkie podmioty uprawnione do przepisywania leków na receptę- lekarzy, stomatologów i pozostałe podmioty uprawnione- które zgłosiły chęć partycypacji w systemie do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

WYSTAWIANIE RECEPT ELEKTRONICZNYCH

Podmioty uprawniane do wydawania recept od 8 stycznia 2020 roku muszą zgłaszać fakt ich uzyskania do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – sekcja ta jest dziełem redakcji serwisu unidentstomatologia.pl. Wydanie recept elektronicznych wymaga od nich podłączenia do Systemu P1 oraz posiadania zainstalowanego modułu e-recepty w systemie gabinetowym. Każdy podmiot musi ponadto posiadać swój indywidualny podpis elektroniczny celem autoryzacji wykonywanych w systemie czynności i podpisywania e-recept. Podpis taki uzyskać można przez certyfikat ZUS, Profil Zaufany lub posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wystawienie recepty elektronicznej polega na wypełnieniu danych pacjenta, pobraniu z dostępnej w systemie bazy odpowiednich leków, które znajda się na e-recepcie, a następnie weryfikacji podmiotu wystawiającego przez uwierzytelnienie czynności hasłem lub Pin-em zgodnie z wybrana metodą podpisu elektronicznego.

Przeczytaj:  Czy warto wykonać inspekcję mieszkania przed jego kupnem na rynku wtórnym?

REALIZACJA E-RECEPTY

Elektroniczna forma wystawienia recepty nie wyklucza jej wydruku i realizacji jak recepty tradycyjnej w formie papierowej, jednakże wprowadza możliwość dysponowanie jedynie wersją online z poziomu indywidualnego Internetowego Konta Pacjenta. jednocześnie, przy ustalaniu ustawie powiadomień dotyczących e-recept, można dokonać wyboru w zakresie otrzymywania powiadomień o ich wystawieniu- drogą SMS, e-mailem lub obiema drogami.

Do realizacji recepty elektronicznej w aptece wystarczy jedynie podanie wydruku recepty lub podanie numeru PESEL oraz kodu odbioru. Kod odbioru wysyłany jest : drogą SMS, e-mailem lub obiema drogami (w zależności od dokonanego wyboru).

E-RECEPTA- WSZYSTKIE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU

Elektroniczna recepta jest rozwiązaniem wygodnych i oszczędzającym czas, w szczególności dla użytkowników smartfonów. Wówczas jest ona dostępna na wyciągnięcie ręki w dowolnym czasie. E-recepta jest ułatwieniem w zakresie jednoznaczności zapisów w niej zawartych, niweluje błędnych odczytów. Umożliwia wykupienie leków wymienionych w recepcie w różnych aptekach bez utraty refundacji.

Zapewnia jednocześnie trwałość- jest cały czas, nawet po wykupieniu, dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta. W każdym momencie umożliwia sprawdzenie informacji dotyczących wskazanego dawkowania. Dodatkowo, w przypadku choroby przewlekłej, gwarantuje przedłużenie leczenia (otrzymanie kolejnej e-recepty) bez wychodzenia z domu i konieczności kolejnej konsultacji lekarskiej.

Podobne:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top