Miesiąc: listopad 2022

Zwolnienie chorobowe – kompendium wiedzy

Zwolnienie chorobowe, czyli potoczne L4 to dokument wystawiany przez lekarza w przypadku problemów zdrowotnych. Jego celem jest czasowe zwolnienie pracownika z jego obowiązków, na rzecz zadbania o stan zdrowia. Zasady wystawiania L4 są dosyć często aktualizowane, dlatego budzą wiele wątpliwości. Przedstawiamy kompendium wiedzy o zwolnieniu chorobowym. Komu przysługuje zwolnienie chorobowe? Chory pracownik z reguły ma […]

Recepta online- kompendium wiedzy

Elektroniczna wersja recepty, popularnie zwana e-receptą, jest tak  naprawdę nazwa skomplikowanego systemu informatycznego, który umożliwia przekazanie informacji o leku i jego ilości przepisanej danemu pacjentowi od lekarza do farmaceuty. Celem jej wprowadzenia jest ułatwienie wystawiania i realizacji zleceń na zakup leku przez pacjenta. Jednocześnie stanowi narzędzie przeciwdziałania fałszerstwu recept, które było dużo łatwiejsze w epoce […]

Back To Top